Registrácia: Nedeľa 7. júla 2019 od 12.00 v ZUŠ Modra, Dukelská ul. 2

Časový rozpis kurzov:

nedeľa: 14.00 – 19.00, pondelok – štvrtok: 9.00 – 18.30, piatok: 9.00 – 13.00

Účastníci kurzov:

Husle: 7

Viola: 6

Violončelo: 9

Gitara: 7

Flauta: 9

====================================

Korepeticia:

Dominik Gal, Viliam Graffinger, Katarina Schowanetz, Lydia Cibulova, Petra Adamova, Maros Klatik

===========================================