Registrácia: nedeľa 16. augusta 2020 od 12.00 v ZUŠ Modra, Dukelská ul. 2

Časový rozpis kurzov:

nedeľa: 14.00 – 19.00, ostatné dni: 9.00 – 18.30

====================================

Korepeticia:

Dominik Gal, Viliam Graffinger, Katarina Schowanetz, Lydia Cibulova, Petra Adamova, Maros Klatik

===========================================