Registrácia: sobota 4. júla 2020 od 12.00 v ZUŠ Modra, Dukelská ul. 2

Časový rozpis kurzov:

sobota: 14.00 – 19.00, nedeľa – streda: 9.00 – 18.30, štvrtok: 9.00 – 13.00

Účastníci kurzov:

Husle:

Viola:

Violončelo:

Gitara:

Flauta:

====================================

Korepeticia:

Dominik Gal, Viliam Graffinger, Katarina Schowanetz, Lydia Cibulova, Petra Adamova, Maros Klatik

===========================================