ČASOVÝ ROZPIS: denne 9.00 – 18.30

Účastníci kurzov:

Husle:

Viola:

Violončelo:

Gitara:

Flauta: