Registrácia: 22. augusta 2022 od 09.00 v ZUŠ Modra, Dukelská ul. 2

Časový rozpis kurzov:

Korepeticia:

Viliam Graffinger, Katarina Schowanetz, Lydia Cibulova, Petra Adamova, Maros Klatik

===========================================

August 22, 2022:

.

.