Projekt „VISEGRAD MUSIC YOUTH ACADEMY“ je zameraný na zlepšenie umeleckej úrovne mladých hudobníkov – sláčikových nástrojov a flautistov. Triedy budú viesť prominentní V4 hudobníci – renomovaní pedagógovia a svetoznámi koncertní umelci. Je pomerne zriedkavá možnosť nájsť majstrovské kurzy, kde študenti majú tú česť pracovať so špičkovými koncertnými umelcami na dennej báze. Takáto intenzívna interakcia medzi študentom a učiteľom môže viesť k výraznému zlepšeniu vo veľmi krátkom čase. Na rozdiel od iných porovnateľných podujatí sa zameriame aj na spoločné koncertné vystúpenia študentov a učiteľov, čo bude pre mladých hudobníkov určite neopakovateľným zážitkom.
V treťom ročníku majstrovských kurzov sme vedením kurzov opäť poverili úspešných sólistov – renomovaných umelcov, ktorí sa zároveň venujú pedagogickej činnosti. Dôraz budeme klásť nielen na individuálne hodiny, ale aj na spoločné muzicírovanie.
POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ. Prosím, prihláste sa čo najskôr.

HUSĽOVÁ A VIOLONČELOVÉ TRIEDY SÚ UŽ PLNE OBSADENÉ.

Termín: 16. – 21. augusta 2020
Miesto konania: Modra (25 km od Bratislavy)
Príchod: 16. augusta 2020
Odchod: 21. augusta 2020
Výuka: denne individuálne lekcie po 45 minut (celkove 5 lekcií) plus spoločné muzicírovanie, skupinové lekcie
Vek účastníkov: bez limitu – individuálny prístup
Pedagógovia: Miriam Rodriguez Brüllová (gitara), Juraj Čižmarovič (husle), Petr Nouzovský a Jan Pospíšil (violončelo), Kristina Fialová Nouzovská (viola) a Máté Pálhegyi a Katalin Stefula (flauta).
Koncerty: štyri večerné koncerty – jeden koncert pedagógov a tri účastníkov kurzov (uprednostníme spoločné vystúpenia účastníkov s pedagógmi).