Dovoľujeme si oznámiť, že kurzy (aktívni účastníci) sú už plne obsadené. V prípade záujmu je možné sa ešte prihlásiť ako pasívny účastník.
Projekt „VISEGRAD MUSIC MASTER CLASSES“ je zameraný na zlepšenie umeleckej úrovne mladých hudobníkov – sláčikových nástrojov a flautistov. Triedy budú viesť prominentní V4 hudobníci – renomovaní pedagógovia a svetoznámi koncertní umelci. Je pomerne zriedkavá možnosť nájsť majstrovské kurzy, kde študenti majú tú česť pracovať so špičkovými koncertnými umelcami na dennej báze. Takáto intenzívna interakcia medzi študentom a učiteľom môže viesť k výraznému zlepšeniu vo veľmi krátkom čase. Na rozdiel od iných porovnateľných podujatí sa zameriame aj na spoločné koncertné vystúpenia študentov a učiteľov, čo bude pre mladých hudobníkov určite neopakovateľným zážitkom.
V druhom ročníku majstrovských kurzov rozšírime kurzy na strunových nástrojoch (hru na gitare, husliach, viole a violončele) o kurz v hre na flaute. Vedením kurzov sme poverili úspešných sólistov, ktorí sa zároveň venujú pedagogickej činnosti. Dôraz budeme klásť nielen na individuálne hodiny, ale aj na spoločné muzicírovanie.
Termín: 7. – 12. júla 2019
Miesto konania: Modra (25 km od Bratislavy)
Príchod: 7. júla 2018 predpoludním
Odchod: 12. júla 2018 popoludní
Výuka: denne individuálne lekcie po 45 minut (celkove 5 lekcií) plus spoločné muzicírovanie
Vek účastníkov: bez limitu – individuálny prístup
Pedagógovia: Miriam Rodriguez Brüllová (gitara), Sándor Jávorkai (husle), Petr Nouzovský a Jan Pospíšil (violončelo), Kristina Fialová Nouzovská (viola) a Katalin Stefula Kramarics a Máté Pálhegyi (flauta).
Koncerty: štyri večerné koncerty – jeden koncert pedagógov a tri účastníkov kurzov (uprednostníme spoločné vystúpenia účastníkov s pedagógmi).