VIOLIN – FRANTIŠEK TÖRÖK (SLOVENSKO)

Narodil sa v roku 1958 v Komárne, kde začal navštevovať hudobnú školu, odbor hra na husliach. Od roku 1974 študoval na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, u prof. Andrey Šestákovej (absolventky Konzervatória v Moskve, v majstrovskej triede svetoznámeho Leonida Kogana). V roku 1980 ďalej študoval na VŠMU v Bratislave u prof. Aladára Móžiho, primária Slovenského kvarteta.

Od roku 1979 je členomMoyzesovho kvarteta, jedného z popredných telies komornej hudby na Slovensku. Doposiaľ uskutočnilo Moyzesovo kvarteto viac ako tisíc koncertov, účinkovalo vo väčšine štátov Európy, v Maroku, Indii, na Kube, v Japonsku, v USA a v Kanade. Repertoár telesa je rozsiahly a zahŕňa všetky štýlové obdobia. Teleso nahralo viac ako 20 CD platní pre rôzne gramofónové firmy a realizovalo rozhlasové nahrávky v Bratislave, Viedni, Drážďanoch, Lipsku, Belehrade, Malmö, Sofii, Frankfurte, Tórshavene.

František Török bol do roku 2006 umeleckým vedúcim komorného orchestra „Comorra“ vo svojom rodnom meste, kde založil aj tradíciu majstrovských kurzov komornej hudby (od roku 1997). V rokoch 1997 až 2006 bol členom sláčikového tria Amadé v Salzburgu. Pedagogicky pôsobí na konzervatóriu v Bratislave, kde vyučuje hru na husliach a komornú hru.