HUSLE – SÁNDOR JÁVORKAI (MAĎARSKO)

Maďarský huslista Sándor Jávorkai (1976) študoval na Akadémii Franza Liszta v Budapešti a na University of Music and the Performing Arts vo Viedni, kde promoval s vyznamenaním roku 2004. Na rovnakej univerzite získal doktorát v odbore muzikológia. Zúčastnil sa na majstrovských kurzoch svetových umelcov, ako Isaac Stern, Tibor Varga and Vladimir Spivakov. Vďaka mimoriadnej hudobnosti a výnimočnému virtuóznemu huslovému talentu získal prvé ceny na mnohých medzinárodných súťažiach.

Ako sólista koncertoval so známymi orchestrami, ako Berlin Symphony Orchestra, Dresden Philharmonic, Budapest Philharmonic a mnoho ďalších. Sándor Jávorkai vystúpil takmer v celej Európe, Azii, Afrike and Južnej Amerike. Koncertoval v známych koncertných sálach ako sú Wiener Konzerthaus, Berlin Konzerthaus, v zakázanom meste v Pekingu, Opera City v Tokiu atď. Predstavil sa na mnohých známych hudobných festivaloch, ako napríklad Schleswig-Holstein Music Festival, Budapest Spring Festival. Sándor Jávorkai vystúpil s veľkým úspechom na gala koncerte vo viedenskom Konzerthause s Roby Lakatosom, Rolando Villazónom, Julius Drakeom, Michel Camilom a ďalšími svetovo uznávanými umelcami.