Všetky miesta sú už obsadené. 

Termín majstrovských kurzov: 22. až 26. 8. 2022.

Projekt „VISEGRAD MUSIC YOUTH ACADEMY“ je zameraný na zlepšenie umeleckej úrovne mladých hudobníkov – sláčikových nástrojov a flautistov. Triedy budú viesť prominentní V4 hudobníci – renomovaní pedagógovia a svetoznámi koncertní umelci. Je pomerne zriedkavá možnosť nájsť majstrovské kurzy, kde študenti majú tú česť pracovať so špičkovými koncertnými umelcami na dennej báze. Takáto intenzívna interakcia medzi študentom a učiteľom môže viesť k výraznému zlepšeniu vo veľmi krátkom čase. Na rozdiel od iných porovnateľných podujatí sa zameriame aj na spoločné koncertné vystúpenia študentov a učiteľov, čo bude pre mladých hudobníkov určite neopakovateľným zážitkom.
V piatom ročníku majstrovských kurzov sme vedením kurzov opäť poverili úspešných sólistov – renomovaných umelcov, ktorí sa zároveň venujú pedagogickej činnosti. Dôraz budeme klásť nielen na individuálne hodiny, ale aj na spoločné muzicírovanie.
POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ.
Termín: 22. – 26. augusta 2022
Miesto konania: Hotel Rozálka (https://www.rozalka.sk/), Pezinok (15 km od Bratislavy)
Príchod: 22. augusta 2022
Odchod: 26. augusta 2022
Výuka: celkove 5 individuálnych a skupinových lekcií
Vek účastníkov: bez limitu – individuálny prístup
Pedagógovia: Miriam Rodriguez Brüllová (gitara), Anna Gutowska a Sándor Jávorkai (husle), Petr Nouzovský a Jan Pospíšil (violončelo), Łukasz Zimnik a Katalin Stefula (flauta), Roman Patkoló (kontrabas) a Paweł Przytocki (komorný orchester).
Uskutoční sa aj workshop popredného džezového kontrabasistu a pedagóga Róberta Ragana.
Na kurzoch odznejú aj prednášky muzikológa Prof. Jiřího Štilca a známej českej skladateľky Sylvie Bodorovej.
Husliar, známy maďarský výrobca majstrovských violončiel, Janos Hejja, bude prítomný na Akadémii so svojim novým violončelom a v prípade záujmu urobí drobné úpravy/opravy na nástrojoch účastníkov.
Vzhľadom na situáciu spojenú s pandémiou a možnosti uvoľnenia sa pedagógov si organizátor vyhradzuje právo zmeny pedagóga, prípadne zrušenia niektorej nástrojovej triedy.
Večerné koncerty: Koncerty účastníkov kurzov 24. a 25. augusta 2022 (uprednostníme spoločné vystúpenia účastníkov s pedagógmi). Koncert pedagógov bude dňa 23. augusta 2022.