HUSLE – JAN TALICH (ČESKÁ REPUBLIKA)

Jan Talich je dnes známy ako výnimočná osobnosť nielen na českej kultúrnej scéne, ale aj medzinárodne uznávaný. Vo svojej bohatej kariére dokáže prepojiť na najvyššej úrovni svoje vedomosti a skúsenosti z niekoľkých profesií. Po celom svete vystupuje ako sólista, komorný hráč, dirigent a pedagóg.
Jeho najdlhšia cesta bola v sólovej kariére. Počas štúdia na pražskej akadémii vyhral národné i medzinárodné súťaže. (Záhreb 89). Tie mu pomohli naštartovať sólovú kariéru, ktorá trvá dodnes. Účinkoval s klavírnymi partnermi ako Itamar Golan, Gottlieb Wallish, Jean-Yves Thibaudet a Jean Bernard Pommier.
5 rokov bol členom Kubelíkovho tria. Po odchode z tria sa ujal funkcie prvého huslistu Talichovho kvarteta.
Kvarteto, ktoré založil jeho otec v roku 1964, je jedným z najlepších svetových súborov. Počas 20 rokov svojho pôsobenia v kvartete pravidelne koncertovali v najlepších koncertných sálach sveta a nahrali desiatky CD.

V posledných 15 rokoch sa dal na dráhu dirigovania. Začínal u Libora Peška, Sira Charlesa Mackerassa a Jiřího Bělohlávka. V roku 1992 založil Talichov komorný orchester a v súčasnosti je šéfdirigentom Jihočeskej filharmónie. Je žiadaný ako dirigent nielen v Českej republike, ale aj v Európe a USA.

Ako pedagóg využíva vplyvy získané počas svojej kariéry. Ako zástupca Českej školy (Ševčík, Kocián, Suk) sa usiluje dosiahnuť kombináciu tejto tradície s rôznymi interpretačnými tradíciami svojich učiteľov zo zahraničia. Ashkenasi, Feher, Zimbalist a Neaman, Rostal a Flesch.
Pravidelne je pozývaný na majstrovské kurzy po celom svete.
Pravidelne absolvuje majstrovské kurzy v Manchestri, Londýne, Utrechte, Amsterdame, Bruseli, festivale Prades Casals, Semering-Reichenau, Montreale a LA.
Ako sólista bude účinkovať v Taliansku, Nemecku, Holandsku a USA.
Ako dirigent bude hosťom v Taliansku, Rakúsku, Nemecku, Španielsku a USA.
S kvartetom absolvuje turné po Švajčiarsku, Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii, USA a Kanade.

Počas svojej kariéry naštudoval nespočetné množstvo sólových, komorných a orchestrálnych diel a interpretoval mnoho premiér súčasných skladateľov. V minulosti sa venoval aj dobovej interpretácii barokovej hudby.
Vďaka skúsenostiam sólistu a komorného hráča a dirigentskej role sa stal veľmi významnou osobnosťou kultúrneho života nielen v Českej republike, ale aj v medzinárodnom meradle.
Je prezidentom festivalu Talichův Beroun.

Jeho diskografia je veľmi obsiahla.
S Talichovým kvartetom nahral desiatky CD (Calliope, BMG-Rca, Prima Volta), napr. kompletné nahrávky kvartet Mendelssohna, Kalivodu, Smetanu, Janáčka a Šostakovičovej kompletnej komornej hudby s klavírom, kvartetá Brahmsa, Dvořáka, Shulhoffa atď.

Mnoho CD s jeho orchestrom (Supraphon, Calliope, Emi, Subterra label, Radio service). Symfónie Mendelssohna, Jírovca, Dvořáka, Schostakovichovej tvorby pre sláčikový orchester, Vivaldiho, Stravinského, Janáčka, Dvořáka, Vaňhala atď.
Kompletné nahrávky českých diel pre klavírne trio (Bonton), Smetana, Dvořák, Fibich.

Ako sólista nahral Mozartove husľové koncerty a Rondu (Calliope)
Mozart – koncertná osoba Symfonia + 2 duety pre husle a violu (s jeho otcom) Calliope
Koncert L. van Beethoven, (Calliope)
Kompletné menšie diela B. Martinů (Gramofonové závody)
CD českej hudby – Dvořák, Suk, Janáček (Bonton)
Šostakovič – Sonáta pre husle (Calliope)
Dvořák – Romantika
Vivaldi – Štyri ročné obdobia (Živé z pražskej jari)
Bartok – Husľové duo – komplet
CD inšpirované cigánskou hudbou

V roku 2019 vydal svoje najnovšie CD českej hudby. Dvořák, Smetana, Martinů a Suk s klaviristom Petrom Jiříkovským.