Cena kurzu je …,- EUR.

Cena zahŕňa:

5 individuálnych a skupinových lekcií, voľný vstup na všetky lekcie, aktívnu účasť na koncertoch (vystúpenia), voľný vstup na všetky koncerty.

Ubytovanie a strava nie je zahrnutá v cene.

Kapacita kurzov je limitovaná. O zaradení účastníkov rozhoduje organizátor.

V prípade získania finančnej podpory poskytneme štipendium vybraným účastníkom z krajín Vyšehradskej štvorky.