Konečný termín prihlášky, úhrady registračného poplatku a nahrávky videa je 31. 3. 2023.

Registračný poplatok je 100,- EUR. Registračný poplatok uhraďte, prosím, na číslo účtu: IBAN: SK70 7500 0000 0007 0245 4453

.

Cena kurzu je 290,- EUR a zahŕňa:

5 individuálnych a skupinových lekcií, orchestrálnu akadémiu pre sláčikové nástroje, voľný vstup na všetky lekcie, aktívnu účasť na koncertoch (vystúpenia), voľný vstup na všetky koncerty, ubytovanie a plnú penziu.

Kapacita kurzov je limitovaná.

Vďaka získanej finančnej podpore pre našu Akadémiu poskytneme desiatim účastníkom z každej vyšehradskej krajiny štipendium v plnej hodnote ceny kurzu. Záujemcovia o štipendium musia nahrať na You Tube svoje krátke ľubovoľné hudobné video. Na začiatku videa sa musia predstaviť (svoje meno, krajinu a názov skladby) a uviesť, že nahrávka je určená pre Vyšehradskú hudobnú akadémiu 2023. Link nahrávky zašlú záujemcovia organizátorovi. Porota zložená z pedagógov akadémie vyberie úspešných uchádzačov, ktorí získajú štipendium od organizátora, do 15. 4. 2023. Bez nahrávky nie je možné získať štipendium.

Na prípadné zostávajúce štipendijné miesta bude vypísaný nový termín zaslania prihlášok.

Počet štipendií je obmedzený.