INFO2023-06-16T19:07:38+02:00

Termín budúcich majstrovských kurzov: 20. až 25. 8. 2023.

Všetky triedy sú plne obsadené.

Projekt „VISEGRAD MUSIC YOUTH ACADEMY“ je zameraný na zlepšenie umeleckej úrovne mladých hudobníkov – sláčikových nástrojov a flautistov. Triedy budú viesť prominentní V4 hudobníci – renomovaní pedagógovia a svetoznámi koncertní umelci. Je pomerne zriedkavá možnosť nájsť majstrovské kurzy, kde študenti majú tú česť pracovať so špičkovými koncertnými umelcami na dennej báze. Takáto intenzívna interakcia medzi študentom a učiteľom môže viesť k výraznému zlepšeniu vo veľmi krátkom čase. Na rozdiel od iných porovnateľných podujatí sa zameriame aj na spoločné koncertné vystúpenia študentov a učiteľov, čo bude pre mladých hudobníkov určite neopakovateľným zážitkom.
V šiestom ročníku majstrovských kurzov sme vedením kurzov opäť poverili úspešných sólistov – renomovaných umelcov, ktorí sa zároveň venujú pedagogickej činnosti. Dôraz budeme klásť nielen na individuálne hodiny, ale aj na spoločné muzicírovanie.
POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ.
Termín: 20. – 25. augusta 2023
Miesto konania: Hotel Rozálka (https://www.rozalka.sk/), Pezinok (15 km od Bratislavy)
Hotel je cca 2,5 km vzdialený od železničnej a autobusovej stanice (do hotela nepremáva miestna hromadná doprava). V prípade, že pricestujete verejnou dopravou, môžete použiť taxi. Telefónny kontakt je +421 905 426 242.
Príchod: 20. augusta 2023, od 15.00 h
Odchod: 25. augusta 2023
Výuka: celkove 5 individuálnych a skupinových lekcií
Vek účastníkov: bez limitu – individuálny prístup
Pedagógovia: Miriam Rodriguez Brüllová (gitara), Anna Gutowska a Emanuel Salvador (husle), Petr Nouzovský a Jan Pospíšil (violončelo), Jan Ostrý a Katalin Stefula (flauta) a Paweł Przytocki (komorný orchester).
Uskutoční sa aj workshop popredného džezového kontrabasistu a pedagóga Róberta Ragana.
Na kurzoch odznie aj prednáška o skladateľovi Franzovi Lisztovi spojená s výstavou o jeho živote a diele.
Husliar, známy maďarský výrobca majstrovských violončiel, Janos Hejja, bude prítomný na Akadémii so svojim novým violončelom a v prípade záujmu urobí drobné úpravy/opravy na nástrojoch účastníkov. Príde aj významný český gitarový luthier Petr Vančata.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny pedagóga, prípadne zrušenia niektorej nástrojovej triedy.
Večerné koncerty: Koncerty účastníkov kurzov 23. a 24. augusta 2023. Koncert pedagógov bude dňa 22. augusta 2023.
Go to Top
INFO | musicmasterclass
INFO2023-06-16T19:07:38+02:00

Termín budúcich majstrovských kurzov: 20. až 25. 8. 2023.

Všetky triedy sú plne obsadené.

Projekt „VISEGRAD MUSIC YOUTH ACADEMY“ je zameraný na zlepšenie umeleckej úrovne mladých hudobníkov – sláčikových nástrojov a flautistov. Triedy budú viesť prominentní V4 hudobníci – renomovaní pedagógovia a svetoznámi koncertní umelci. Je pomerne zriedkavá možnosť nájsť majstrovské kurzy, kde študenti majú tú česť pracovať so špičkovými koncertnými umelcami na dennej báze. Takáto intenzívna interakcia medzi študentom a učiteľom môže viesť k výraznému zlepšeniu vo veľmi krátkom čase. Na rozdiel od iných porovnateľných podujatí sa zameriame aj na spoločné koncertné vystúpenia študentov a učiteľov, čo bude pre mladých hudobníkov určite neopakovateľným zážitkom.
V šiestom ročníku majstrovských kurzov sme vedením kurzov opäť poverili úspešných sólistov – renomovaných umelcov, ktorí sa zároveň venujú pedagogickej činnosti. Dôraz budeme klásť nielen na individuálne hodiny, ale aj na spoločné muzicírovanie.
POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ.
Termín: 20. – 25. augusta 2023
Miesto konania: Hotel Rozálka (https://www.rozalka.sk/), Pezinok (15 km od Bratislavy)
Hotel je cca 2,5 km vzdialený od železničnej a autobusovej stanice (do hotela nepremáva miestna hromadná doprava). V prípade, že pricestujete verejnou dopravou, môžete použiť taxi. Telefónny kontakt je +421 905 426 242.
Príchod: 20. augusta 2023, od 15.00 h
Odchod: 25. augusta 2023
Výuka: celkove 5 individuálnych a skupinových lekcií
Vek účastníkov: bez limitu – individuálny prístup
Pedagógovia: Miriam Rodriguez Brüllová (gitara), Anna Gutowska a Emanuel Salvador (husle), Petr Nouzovský a Jan Pospíšil (violončelo), Jan Ostrý a Katalin Stefula (flauta) a Paweł Przytocki (komorný orchester).
Uskutoční sa aj workshop popredného džezového kontrabasistu a pedagóga Róberta Ragana.
Na kurzoch odznie aj prednáška o skladateľovi Franzovi Lisztovi spojená s výstavou o jeho živote a diele.
Husliar, známy maďarský výrobca majstrovských violončiel, Janos Hejja, bude prítomný na Akadémii so svojim novým violončelom a v prípade záujmu urobí drobné úpravy/opravy na nástrojoch účastníkov. Príde aj významný český gitarový luthier Petr Vančata.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny pedagóga, prípadne zrušenia niektorej nástrojovej triedy.
Večerné koncerty: Koncerty účastníkov kurzov 23. a 24. augusta 2023. Koncert pedagógov bude dňa 22. augusta 2023.
Go to Top