KATALIN STEFULA KRAMARICS

sa narodila v roku 1977 v Budapešti. Štúdiu flauty sa najskôr
venovala pod vedením Marty Braunsteinerovej na Konzervatóriu v Bratislave. V rokoch
1995-1996 študovala na budapeštianskej Hudobnej akadémii F. Liszta (prof. János Bálint), od
roku 1997 pokračovala na Univerzite „Mozarteum“ v Salzbugu u renomovaného profesora
Martina Koflera. Získala niekoľko ocenení na medzinárodných súťažiach – o.i. „Pražská
jar“ (1996, 2001), súťaž Jeana Rampala v Paríži (1998) a flautová súťaž v Cremone (2000).
Prvú cenu si odniesla z medzinárodnej rozhlasovej súťaže „Concertino Praga“ (1995) a z
medzinárodných flautových súťaží „Leonardo de Lorenzo“ v talianskom Viggiane (1997) a v
poľskom Krakove (2002). Jej orchestrálna kariéra sa začala vyvíjať najskôr vďaka
dvojročnému štipendiu Orchestrálnej akadémie Mníchovskej filharmónie. V rokoch 2001 až
2002 bola sólo flautistkou Symfonického orchestra hl. m. Prahy – FOK, od roku 2002 zastáva
pozíciu 1. flautistky a vedúcej skupiny v prestížnom Gewandhausorchestri v Lipsku a je
zároveň aj členkou ansámblu „Gewandhausbläserquintett“, resp. telesa „Bachorchester“. V
rámci Orchestrálnej akadémie svojho domovského orchestra vyučovala v rokoch 2004 až
2008 na Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn-Bartholdy“. Ako sólistka
vystupovala s mnohými poprednými európskymi orchestrami – Gewandhausorchester, FOK,
MDR-Kammerphilharmonie, Kammerphilharmonien Salzburg, Pražská komorná filharmónia,
ako aj Slovenská filharmónia, Cappella Istropolitana. V roku 2004 bola hosťom známeho
medzinárodného hudobného festivalu v Edinburghu. Na Slovensko sa v poslednom čase
vracia aj ako porotkyňa (medzinárodná súťaž „Flautiáda“), či lektorka interpretačných kurzov.

Katalin Stefula pravidelne koncertuje v Japonsku, kde spolupracuje s firmou PEARL, na
ktorej zlatej flaute Handmade Maesta F 9850 hrá.