HUSLE – ALEXEJ BARCHEVITCH (NEMECKO)

Narodil sa v roku 1976 v Leningrade (dnes Petrohrad) v rodine hudobníkov. Otec bol huslista, matka klaviristka. Jeho prvým učiteľom bol práve otec Viktor Barchevič. Od siedmich rokov navštevoval Špeciálnu hudobnú školu v Petrohrade pod vedením profesorky Larissy Baranovej. Hneď na začiatku naštudoval jeden z relatívne ľahko hrateľných husľových koncertov Oskara Riedinga (1840-1918). Krátko nato už zahral slávny koncert Antonia Vivaldiho a moll aj vďaka tomu, že mal podporu rodičov. Jeho otec s ním často hral duo a matka ho sprevádzala na klavíri.
V roku 1991 sa rodina presťahovala do nemeckej Gothy. Alexei pokračoval vo vzdelávaní u Josta Wittera na Hudobnom gymnáziu Schloss Belvedere vo Weimare. Potom začal študovať na Vysokej škole múzických umení Franza Liszta vo Weimare opäť u Josta Wittera a v roku 1998 promoval s diplomom. Nasledovalo postgraduálne štúdium a v roku 2003 získal titul s koncertným diplomom.
Od roku 2001 sa Barchewitch predstavil niekoľkokrát ako prvý koncertný majster v London Philharmonic Orchestra (LPO). Ako koncertný majster hral aj v Norimberskej a Frankfurtskej filharmónii. Od roku 2001 do roku 2005 pôsobil ako prvý koncertný majster v Meininger Staatstheater. Od roku 2005 do roku 2009 bol prvým koncertným majstrom „de Filharmonie“ – Kráľovskej flámskej filharmónie v Antverpách. V rokoch 2009/2010 bol prvým koncertným majstrom Meininger Hofkapelle. Od januára 2011 je prvým koncertným majstrom Thüringen Philharmonic Gotha so súčasným názvom Thüringen Philharmonic Gotha-Eisenach. Okrem svojich povinností v pozícii koncertného majstra vo filharmónii často vystupuje ako sólista i komorný hráč.
Počas štúdia vo Weimare mu škola zapožičala vzácny nástroj z dielne majstra Guadagniniho. Na tomto nástroji kedysi hral Louis Spohr. Teraz hrá Alexei na nástroji od Carla Ferdinanda Landolfiniho (1714-1787).