VISEGRAD MUSIC YOUTH ACADEMY

musicmasterclass.sk

Vyšehradská hudobná mládežnická akadémia

15. až 20. augusta 2020
Modra, Slovensko
Husle: Juraj Čižmarovič (SK)
Viola: Kristina Fialová (CZ)
Violončelo: Petr Nouzovský (CZ),
Jan Pospíšil (CZ)
Flauta: Jan Ostrý (CZ), Katalin Stefula (HU), Ivica Gabrišová (SK)
Gitara: Miriam Rodriguez Brüllová (SK)

Visegrad Music Youth Academy 

August 15 – 20, 2020
Modra, Slovakia
Violin: Juraj Čižmarovič (SK)
Viola: Kristina Fialová (CZ)
Violoncello: Petr Nouzovský (CZ),
Jan Pospíšil (CZ)
Flute: Jan Ostrý (CZ), Katalin Stefula (HU), Ivica Gabrišová (SK)
Guitar: Miriam Rodriguez Brüllová (SK)