Všetky miesta sú už obsadené. Prosím, už sa nehláste. 

Projekt „VISEGRAD MUSIC YOUTH ACADEMY“ je zameraný na zlepšenie umeleckej úrovne mladých hudobníkov – sláčikových nástrojov a flautistov. Triedy budú viesť prominentní V4 hudobníci – renomovaní pedagógovia a svetoznámi koncertní umelci. Je pomerne zriedkavá možnosť nájsť majstrovské kurzy, kde študenti majú tú česť pracovať so špičkovými koncertnými umelcami na dennej báze. Takáto intenzívna interakcia medzi študentom a učiteľom môže viesť k výraznému zlepšeniu vo veľmi krátkom čase. Na rozdiel od iných porovnateľných podujatí sa zameriame aj na spoločné koncertné vystúpenia študentov a učiteľov, čo bude pre mladých hudobníkov určite neopakovateľným zážitkom.
V štvrtom ročníku majstrovských kurzov sme vedením kurzov opäť poverili úspešných sólistov – renomovaných umelcov, ktorí sa zároveň venujú pedagogickej činnosti. Dôraz budeme klásť nielen na individuálne hodiny, ale aj na spoločné muzicírovanie.
POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ. Prosím, prihláste sa čo najskôr.
Termín: 23. – 27. augusta 2021
Miesto konania: Modra (25 km od Bratislavy)
Príchod: 23. augusta 2021
Odchod: 27. augusta 2021
Výuka: celkove 5 individuálnych a skupinových lekcií
Vek účastníkov: bez limitu – individuálny prístup
Pedagógovia: Miriam Rodriguez Brüllová (gitara), Jan Talich a František Török (husle), Petr Nouzovský a Jan Pospíšil (violončelo), Kristina Fialová Nouzovská (viola), Jan Ostrý a Katalin Stefula (flauta) a Roman Patkoló (kontrabas).
Kontrabasové majstrovské kurzy budú skrátené, ale intenzívnejšie, a to v dňoch 22. a 23. augusta 2021, keďže Roman Patkoló sa na ostatné dni nemôže uvoľniť. Kontrabasové kurzy povedie aj Ján Krigovský. Dňa 23. augusta 2021 sa uskutoční aj workshop popredného džezového kontrabasistu a pedagóga Róberta Ragana.
Na kurzoch odznejú aj prednášky muzikológa Prof. Jiřího Štilca.
Vzhľadom na situáciu spojenú s pandémiou a možnosti uvoľnenia sa pedagógov si organizátor vyhradzuje právo zmeny pedagóga, prípadne zrušenia niektorej nástrojovej triedy.
Večerné koncerty: Koncerty účastníkov kurzov 25. a 26. augusta 2021 (uprednostníme spoločné vystúpenia účastníkov s pedagógmi). Koncert pedagógov dňa 23. augusta 2021.