VISEGRAD MUSIC YOUTH ACADEMY

musicmasterclass.sk

Vyšehradská hudobná mládežnická akadémia

16. až 21. augusta 2020
Modra, Slovensko
Husle: Juraj Čižmarovič (SK)
Viola: Kristina Fialová (CZ)
Violončelo: Petr Nouzovský (CZ),
Jan Pospíšil (CZ)
Flauta: Máté Pálhegyi (HU), Katalin Stefula (HU)
Gitara: Miriam Rodriguez Brüllová (SK)

Visegrad Music Youth Academy 

August 16 – 21, 2020
Modra, Slovakia
Violin: Juraj Čižmarovič (SK)
Viola: Kristina Fialová (CZ)
Violoncello: Petr Nouzovský (CZ),
Jan Pospíšil (CZ)
Flute: Máté Pálhegyi (HU), Katalin Stefula (HU)
Guitar: Miriam Rodriguez Brüllová (SK)