Prihláste sa na akadémiu vyplnením registračného formuláru: registračný formulár

Spoločne s vyplnením formuláru, uhraďte registrčný poplatok 100 EUR  na číslo účtu: SK70 7500 0000 0007 0245 4453

Swift: CEKOSKBX