Registračný poplatok je 100,- EUR. Registračný poplatok uhraďte, prosím, na číslo účtu: IBAN: SK70 7500 0000 0007 0245 4453

Cena kurzu je 350,- EUR a zahŕňa:

5 individuálnych a skupinových lekcií, orchestrálnu akadémiu pre sláčikové nástroje, voľný vstup na všetky lekcie, aktívnu účasť na koncertoch, voľný vstup na všetky koncerty, ubytovanie a plnú penziu.

Kapacita kurzov je limitovaná.

Vďaka získanej finančnej podpore pre našu Akadémiu poskytneme desiatim účastníkom z každej vyšehradskej krajiny štipendium v plnej hodnote ceny kurzu. Registračný poplatok 100 EUR platia všetci účastníci.

Štipendium získajú prioritne noví účastníci, ktorí ho v minulosti ešte nedostali. O získaní štipendia vás budeme informovať. Počet štipendií je obmedzený.