GITARA – MIRIAM RODRIGUEZ BRÜLLOVÁ (SLOVENSKO)

KLAVÍR – EVA VARHANÍKOVÁ (SLOVENSKO)

VIOLONČELO – PETR NOUZOVSKÝ (ČESKÁ REPUBLIKA)

VIOLONČELO – JAN POSPÍŠIL (ČESKÁ REPUBLIKA)

VIOLONČELO – ÁDÁM JÁVORKAI (MAĎARSKO)

HUSLE – JINDŘICH PAZDERA (ČESKÁ REPUBLIKA)

HUSLE – SÁNDOR JÁVORKAI (MAĎARSKO)

HUSLE – JURAJ TOMKA (SLOVENSKO)

KONTRABAS – ROMAN PATKOLÓ (SLOVENSKO)

DIRIGENT – PAWEŁ PRZYTOCKI (POĹSKO)