Cena kurzu je 190 EUR a zahŕňa:

5 individuálnych lekcií (po 45 min.), skupinové lekcie komornej hudby, voľný vstup na všetky lekcie, aktívnu účasť na koncertoch (vystúpenia), voľný vstup na všetky koncerty.

V prípade finančnej podpory od Medzinárodného Vyšehradského Fondu bude prvým prihláseným účastníkom z krajín Vyšehradskej štvorky poskytnuté štipendium.

Kapacita jednej triedy/pedagóga je 8 študentov.