Cena kurzu je 190 EUR a zahŕňa:

5 individuálnych lekcií (po 45 min.), skupinové lekcie komornej hudby, voľný vstup na všetky lekcie, aktívnu účasť na koncertoch (vystúpenia), voľný vstup na všetky koncerty.

Vďaka finančnej podpory od Medzinárodného Vyšehradského Fondu poskytneme štipendium prvým prihláseným účastníkom z krajín Vyšehradskej štvorky.

Kapacita jednej triedy/pedagóga je 8 študentov.