Zvýhodnená cena kurzu je 190,- EUR.

Cena zahŕňa:

5 individuálnych a skupinových lekcií, hru v orchestri, voľný vstup na všetky lekcie, aktívnu účasť na koncertoch (vystúpenia), voľný vstup na všetky koncerty, ubytovanie a plnú penziu.

Kapacita kurzov je limitovaná. O zaradení účastníkov rozhoduje organizátor hlavne na základe termínu prihlásenia. Prví prihlásení získavajú štipendium od organizátora.