Cena kurzu je 190,- EUR.

Táto cena zahŕňa:

5 individuálnych a skupinových lekcií, voľný vstup na všetky lekcie, aktívnu účasť na koncertoch (vystúpenia), voľný vstup na všetky koncerty.

Ubytovanie a strava nie je zahrnutá v cene.

Kapacita kurzov je limitovaná. O zaradení účastníkov rozhoduje dátum zaslania prihlášky.

V prípade získania finančnej podpory poskytneme štipendium prvým prihláseným účastníkom z krajín Vyšehradskej štvorky.