FLAUTA – MÁTÉ PÁLHEGYI (MAĎARSKO)

HUSLE – SÁNDOR JÁVORKAI (MAĎARSKO)

GITARA – MIRIAM RODRIGUEZ BRÜLLOVÁ (SLOVENSKO)

VIOLONČELO – PETR NOUZOVSKÝ (ČESKÁ REPUBLIKA)

VIOLONČELO – JAN POSPÍŠIL (ČESKÁ REPUBLIKA)

VIOLA – KRISTINA FIALOVÁ NOUZOVSKÁ (ČESKÁ REPUBLIKA)

FLAUTA – KATALIN STEFULA KRAMARICS (MAĎARSKO)